Riksadvokaten: Ikke dekning for sentralisert etterforskning av SIAN

Ikke dekning for sentralisert etterforskning av SIAN, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en kronikk.
Foto: riksadvokaten.no
Det er ikke dekning for sentralisert etterforskning av SIAN, men det kan gjøres regionalt, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en kronikk.
81Shares

«Den sentrale påtalemyndigheten må etterforske SIAN og deres hatretorikk», het det i en kronikk publisert på Utrop 4. mai i år. I den tok forfatterne til orde for at riksadvokaten må starte en etterforskning av den omstridte grupperingen.

I en kronikk svarer riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at det ikke er grunnlag for dette, da ansvaret for etterforskning av hatefulle ytringer i henhold til straffeloven ligger hos statsadvokatene og påtalemyndigheten i politiet.

Samtidig understreker riksadvokaten at det er viktig å anmelde straffbare hatefulle ytringer.

– Det understrekes for øvrig viktigheten av at man anmelder det man antar er (straffbare) hatefulle ytringer som fremsettes – fra SIAN eller andre – slik at disse kan etterforskes og påtaleavgjøres, skriver Maurud.