SIAN har en forhistorie med koblinger til kjente rasister og ved noen anledninger har også nynazister deltatt i markeringene, skriver forfatterne av oppropet. (Bildet viser en nynazistisk markering i USA)
Foto: SPL
Den sentrale påtalemyndigheten må etterforske SIAN og deres hatretorikk, skriver Mohsan Raja, Lars Gule, Javeed Shah, Khadija Rafaqat og Nor Aylin Obeid i dette oppropet til riksadvokaten.
Mohsan Raja, Lars Gule, Javeed Shah, Khadija Rafaqat og Nor Aylin Obeid
Latest posts by Mohsan Raja, Lars Gule, Javeed Shah, Khadija Rafaqat og Nor Aylin Obeid (see all)

Pressens Faglige Utvalg slår fast at Utrop i publiseringen av følgende tekst har brutt god presseskikk på punkt 4.10 og 1.12 i Vær Varsom-plakaten. Les hele uttalelsen fra PFU her.
SIAN er en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe som i de siste årene har holdt flere markeringer flere steder i landet. 

Vi mener uttalelsene som framkommer i talene fra SIANs aktivister, er diskriminerende og hatefulle. De truer og forhåner muslimer fordi de er muslimer og er egnet til å fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor innvandrere generelt og muslimer spesielt på grunn av deres religion, jf. straffeloven § 185. 

SIANs markeringer kjennetegnes av virkemidler som forsterker det hatefulle og rasistiske budskapet som systematisk spres. Virkemidlene omfatter blant annet høyttaleranlegg, løpesedler og brenning av Koranen. Hensikten er utvilsomt å nå mange med budskapet, både muslimer og ikke-muslimer. Også SIANs turné-virksomhet, med opptredener mange steder i landet, understreker at hensikten er å nå langt ut med det hatefulle budskapet. 

Vi mener erfaringene med omfattende uro i forbindelse med SIANs markeringer, tilsier at riksadvokaten må ta grep. Det foreligger allerede en dom mot SIANs leder for brudd på § 185. Vi konstaterer at ikke bare lignende ytringer, men langt verre formuleringer har blitt gjentatt av flere av SIANs aktivister. Det virker derfor rart at ikke nye tiltaler har blitt reist mot disse talerne. 

En retorikk som dehumaniserer mennesker på bakgrunn av religion og etnisitet kan straffes etter § 185, som allerede har skjedd ved én anledning. I talene har muslimer blitt kalt for tomskaller, voldsaper, psykopater, terrorister, usiviliserte barbarer som ikke er egnet til å gå i norske gater, og kaller opprinnelseslandene til norske muslimer for drittland. De kaller muslimer for rabies-infiserte hunder, som biter, voldtar og dreper og urinerer mennesker i munnen. De sier at muslimske mødre lager for mange barn, og derfor har muslimene det trangt i leilighetene i Norge. De beskylder muslimer for å ha intensjoner om å okkupere og overta Norge, og begå folkemord på de som protesterer. Dette har selvsagt intet med religionskritikk å gjøre! Hvilket man selvsagt ser om man bytter ut «muslimer» med «jøder» eller «svarte».

Det finnes ingen garanti for at straffeforfølgelse av SIANs rasistiske ytringer vil føre til redusert aktivitet fra grupperingen. Men det er ett av de virkemidlene politi og påtalemyndighet bør forsøke fordi disse ytringene og virkemidlene i kombinasjon i dag skaper en omfattende sosial uro og en samfunnsmessig polarisering som er ødeleggende for integrasjon og samfunn.  

Det foreligger en rekke opptak, også på SIANs egne sider, som dokumenterer den grove rasistiske og hatefulle ordbruken. Vi mener også politiet må etterforske bredt og vurdere ytringene i den vide konteksten de framsettes i: SIANs leder opptrer i militæruniform, ankommer i et kjøretøy malt i militære kamuflasjefarger; stemmebruken er høylytt og skrikende, ofte brennes Koranen; SIAN har en forhistorie med koblinger til kjente rasister og ved noen anledninger har også nynazister deltatt i markeringene. 

Fordi disse markeringene nå har blitt landsomfattende, bør ikke ansvaret for å utferdige tiltale plasseres hos tilfeldige politijurister i det enkelte politidistrikt. Dette har blitt et ansvar for den sentrale påtalemyndigheten, dvs. riksadvokaten. 

Vi oppfordrer derfor riksadvokaten til å ta initiativ til en systematisk gjennomgang og etterforskning av SIANs virksomhet og de mange ytringene som strider mot § 185, norske konvensjonsforpliktelser etter konvensjonen til eliminering av alle former for rasediskriminering og rettspraksis etter flere dommer i Høyesterett. 

Vi mener dette haster. Og vi mener riksadvokaten må ta grep. 

Derfor har vi tatt initiativ til dette oppropet , en nettbasert kampanje som henvender seg til riksadvokaten i forbindelse med den pågående uroen knyttet til SIANs markeringer – der alle som støtter vår oppfordring til riksadvokaten om å ta grep og initiere en bred etterforskning av SIAN og deres hatretorikk kan skrive under.  

Foreløpig er oppropet støttet av Qasim Ali, Sindre Bangstad, Olav Elgvin, Basim Gozlan, Dag Herbjørnsrud, Kjetil Ansgar Jakobsen, Karolina Karola, Line Khateeb, Ervin Kohn, Siavash Mobasheri, Øystein Moe, Linda Noor, Oda Nyborg, Fahad Qureshi, Sofia Rana, Pia Maria Roll, Memoona Saleem, Zaeem Shaukat, Katri Somby og Shoaib Sultan.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.