Utrop felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg
Latest posts by Pressens Faglige Utvalg (see all)

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Utrop publiserte i mai 2022 et leserinnlegg med tittelen «Riksadvokaten må ta grep!». Leserinnlegget hadde form som et opprop. Forfatterne omtalte SIAN som en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe, og de oppfordret Riksadvokaten til å etterforske organisasjonen for ytringer som angivelig strider mot norsk lov. Innlegget var illustrert med et foto av amerikanske nazister i uniform som gjorde nazihilsen.

Klager er SIAN. Organisasjonen mener bildebruken var misvisende. Bildet av amerikanske nazister har ifølge klager ingen relevans for en kronikk om SIAN. Ifølge klager fremsettes det også udokumenterte og usanne påstander i teksten. SIAN opplyser at de har vedtekter som nekter nazister og rasister å være medlem. Påstanden om at SIAN lever i symbiose med nazister og rasister utløste rett til samtidig imøtegåelsesrett, fremholder klager.

Utrop peker på at samtidig imøtegåelse unntaksvis gjøres i en løpende debatt, og tilbød SIAN tilsvar i stedet. Avisa bemerker at forfatterne skrev om det de oppfattet som koblinger mellom SIAN og rasister og nazister, og at billedbruken derfor kan beskrive tekstens innhold. Avisen mener det er «en viss dekning for bruken», men tilbyr seg å fjerne fotoet og erstatte det med foto av SIAN. Utrop ser ikke at organisasjonen er «utsatt for angrep», og peker på at SIAN i møte med mot-debattanter til enhver tid befinner seg i en løpende meningsutveksling.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at organisasjoner som selv deltar aktivt i det offentlige ordskiftet med sterke ord og virkemidler, må tåle mye av motstemmer i debatten.

PFU mener leserinnlegget er del av en løpende debatt om SIAN, og en meningsytring som organisasjonen måtte akseptere. PFU konkluderer med at påstandene i innlegget ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, men heller tilsvarsrett i etterkant, jf. VVP 4.15. Utvalget merker seg at SIAN er tilbudt et slikt tilsvar.

Samtidig er artikkelen illustrert med et foto som viser amerikanske nazister, som i uniform viser nazihilsen. Bildets sterke symbolkraft tillegger innlegget innhold som er problematisk. Vær Varsom-plakatens punkt 4.10 sier at en redaksjon skal være varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Utvalget kan ikke se at bildet fra USA har tilstrekkelig sammenheng med leserinnleggets innhold, som omtaler SIANs aktiviteter i Norge og etterlyser etterforskning av rasistiske ytringer i norsk offentlighet og fra sentral påtalemyndighet i Norge.

PFU viser til at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som for annet innhold, jf. VVP 4.12.

Utrop har brutt god presseskikk på punkt 4.10 og 4.12 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. september 2022

Anne Weider Aasen, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesamana, Asle Toje.


Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. E-post: [email protected]