Mange asylsøkere har ikke har råd til å kjøpe nok mat med det tilbudet og støtteordningene som Norge har, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Norsk asylpolitikk trenger en grundig gjennomgang av systematiske rettighetsbrudd, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 
112Shares

Det liten tvil om at det er flere aspekter ved norsk asylpolitikk som er kritikkverdige: papirløse som ikke får grunnleggende helsehjelp eller jobb, urettferdige behandlingsprosesser, dårlige støtteordninger og flere andre rettighetsbrudd. En av ordningene som åpenbart er alt for dårlig er den økonomiske støtten til asylsøkere som bor på mottak. Den er på kun 88 kroner om dagen og skal dekke alt av utgifter. Men enda verre: Regjeringen forsvarer ordningen.

Skremmende og uansvarlig

Det burde være åpenbart for alle, også Regjeringen, at 88 kroner dagen ikke er i nærheten av å strekke til for å betale blant annet mat, transport, telefonutgifter, klær, reise, hygieneprodukter og helsekostnader. Dette er mennesker i nød som kommer til Norge uten egne ressurser. At de skal få grunnleggende rettigheter oppfylt i tiden de sitter på mottak burde vært en selvfølge. Hvorfor aksepterer vi en slik uverdig behandling av asylsøkere?

Som hjelpeorganisasjonen Caritas i Trondheim kunne fortelle på Politisk kvarter, er det svært mange asylsøkere som kommer på deres matutdeling fordi de ikke har råd til å kjøpe sin egen mat. Egentlig ble matutdelingen startet opp som et supplement til de lokale fastboende. Men Caritas forstod fort at omfanget av hjelpebehovet til asylsøkere som bodde på mottak var enormt. Caritas måtte utvide tilbudet sitt, fortalte de i Politisk Kvarter.

Etter at denne matutdelingen var stengt en måned i sommer, la Caritas merke til at når tilbudet åpnet opp igjen var det flere av asylsøkerne fra mottaket som var blitt betydelige magrere. Rett og slett fordi de ikke har råd til å kjøpe nok mat med det tilbudet og støtteordningene som Norge har. Det er skremmende og uansvarlig at vi lar asylsøkere gå sultne på mottakene. Vi kan ikke aktivt gjøre folk avhengig av matutdelinger.

Regjeringen forsvarer kutt

Det norsk asylpolitikk hadde trengt var en helomvending og grundig gjennomgang av systematiske rettighetsbrudd. Selv om mennesker er på mottak og venter på å få svar på sin søknad må de behandles godt, og minimum i tråd med menneskerettighetene. En så lav støtte setter både helsesituasjonen og matsikkerheten til mange mennesker i spill. Det burde ikke Norge være kjent av, og det er rart at Regjeringen ikke har tatt grep for lenge siden.

Hvorfor aksepterer vi en slik uverdig behandling av asylsøkere?

Regjeringen har ikke bare latt være å reversere kutt fra tidligere regjeringer i denne støtteordningen, de forsvarer faktisk det ekstremt lave nivået denne støtten ligger på nå. Selv om 9 av 10 på norske asylmottak sier de ikke har tilgang til nok, trygg og næringsrik mat, mener altså Regjeringen at støtten er på et forsvarlig nivå. Det synes jeg er ganske merkelig når de slår fast i sin egen plattform at de er opptatt av asylsøkeres rettigheter.

Ingen skal gå sultne på norske mottak

Vi er nødt til å ivareta menneskerettighetene og de grunnleggende behovene til mennesker på asylmottak i Norge. Med dagens politikk og støtteordninger gjør vi ikke det. Regjeringen er nødt til å snu, øke støtten og sørge for at ingen går sultne på norske mottak.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.