Utenriksministeren svarer på demonstrantenes krav

KVINNEKAMP: Kvinner og menn står samlet i sin støtte til kvinner i Iran. Her taler Rojin Alipanah, på vegne av Kejar, en kurdisk kvinnelig organisasjon, som jobber for å fremme frihet for kvinner i Iran og spesielt øst-Kurdistan.
Foto: Anna Aronsen Oftedal
I løpet av de siste ukene har norsk-iranere, norsk-kurdere og andre støttespillere, demonstrert for å støtte kvinnekampen i Iran. Flere har kritisert utenriksministeren for å ikke gjøre nok for å støtte demonstrantene i Iran.

Sarah Gaulin, daglig leder i Likestilling Integrering Mangfold (LIM), har bakgrunn fra Iran og var medarrangør for en av demonstrasjonene foran Stortinget forrige uke.

Et av formålene med demonstrasjonen var å stille krav til at norske politikere gjør mer for å støtte kvinnerettighetsaktivistene Iran, og forsikre at Iran ivaretar internasjonale menneskerettigheter.

Sarah Gaulin og moren Feri Gaulin, begge engasjerte i kvinnebevegelsen i hjemlandet Iran. På staken er Feris hår som hun klipte av for å vise motstand mot det iranske regimet.
Foto : Anna A. Oftedal

Både Gaulin og Varin Hiwa, kommunikasjonsrådgiver i Amnesty Norge, oppfordrer Norges utenriksminister, Anniken Huitfeldt, til å ta initiativ til en internasjonal etterforskning i Iran gjennom FNs Sikkerhetsråd.

— Vi vil legge press på den norske regjeringen og bidra til å kreve en etablering av en uavhengig FN-mekanisme for å etterforske brudd på internasjonal rett i Iran og stille de som står bak volden til ansvar, sa Hiwa til Utrop.

— Som muslimsk kvinne vil jeg si at religion aldri må tvinges på noen, sier Varin Hiwa, kommunikasjonsrådgiver i Amnesty Norge i sin appell utenfor Stortinget.
Foto : Anna A. Oftedal

—  Vi vil videreføre dialogen om menneskerettigheter med iranske myndigheter

Tidligere har Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalt at hun tok opp Mahsa Aminis tragiske dødsfall da hun møtte Irans utenriksminister i New York. Hun oppfordret til at drapet etterforskes, og at menneskerettigheter ivaretas i landet.

I en pressemelding fra forrige uke skriver Huitfeldt at hun også har tatt opp problematikken i FNs menneskerettighetsråd.

— Norge tok opp behovet for å respektere kvinners rettigheter og frihet i Iran i møtet som var i FN menneskerettighetsråd. Utenriksdepartementet er også i kontakt med flere menneskerettighetsforkjempere som arbeider for å bedre situasjonen.

Videre uttaler Huitfeldt at hun vil fortsette arbeidet for å sikre at iranske myndigheter ivaretar menneskerettighetene i eget land.

—  Vi vil videreføre dialogen om menneskerettigheter med iranske myndigheter – i direkte møter og i FN, og vi vil fortsette å sette fokus på kvinners menneskerettigheter i Iran.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt oppfordret Irans Utenriksminister til å etterforske drapet på Mahsa Amini. Samtidig påpekte hun at myndighetenes håndtering av demonstrantene bryter med internasjonale menneskerettigheter.

FN har en egen spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Iran

Nå svarer utenriksministerens pressekontakt, Guri Solberg, direkte på oppfordringen fra Amnesty Norge og LIM.

— Det er positivt at Amnesty Norge engasjerer seg i denne saken. Vi har tatt opp saken direkte med iranske myndigheter og understreket at det er viktig at saken etterforskes og at de som står bak må stilles til ansvar, skriver Solberg i en e-post til Utrop.

Hun svarer at FN allerede har en egen spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Iran.

— Samtidig styrkes det eksisterende internasjonale rammeverket ved at det brukes. Foreløpig er dette en sak Norge velger å følge opp innenfor gjeldende rammer.

Les også om en tidligere demonstrasjon utenfor den iranske ambassaden: – Vi håper på en revolusjon

Irans menneskerettighetssituasjon forhandles i FNs Generalforsamling hver høst: — Norge sitter i kjernegruppen

Solberg beskriver iranske myndigheters håndtering av demonstrasjonene som uakseptabel.

— Iran slår brutalt ned på protestene i kjølvannet av Mahsa Aminis død. Dette er uakseptabelt. Iran må lytte til folket. I stedet ser vi at myndighetene stenger ned internett i et forsøk på å legge lokk på situasjonen.

Solberg skriver at Norges Utenriksdepartement oppfordrer iranske myndigheter til å respektere kvinners rettigheter, ytringsfrihet og fri tilgang til informasjon.

— Utfordringer knyttet til diskriminering, menneskerettighetsbrudd og vold mot kvinner og jenter står også sentralt i den årlige resolusjonen om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Denne forhandles i Generalforsamlingen hver høst og Norge sitter i kjernegruppen. Resolusjonen uttrykker også dyp bekymring for overdreven maktbruk i møte med protestbevegelser.

Utrop har forsøkt å komme i kontakt med Irans ambassade i Oslo, men har ikke lyktes med dette.