FHI: Flyktningstrøm fra Ukraina vil kreve større kapasitet i helsetjenestene

FHI sier behovet for helsetjenester vil øke markant som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina.
Foto: Olav Helland
Behovet for helsetjenester vil øke markant som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina, selv med et konservativt anslag for hvor mange som kommer, mener FHI.
26Shares

– Dette vil være spesielt merkbart i områder der helsetjenestene allerede er nær kapasitetsgrensene, sier avdelingsdirektør Hege Marie Gjefsen i Folkehelseinstituttet (FHI. De la fredag fram en rapport om behovet for helsetjenester for ukrainske flyktninger.

FHI forventer en økning i allmennlegebruk. Legger man til grunn UDIs anslag om at 40.000-50.000 flyktninger vil komme til Norge i år, vil det i oktober være en økning i behovet for allmennlegetjenester tilsvarende 40 allmennleger, anslås det.

Det forventes en større økning i allmennlegebruk enn økningen i liggedøgn på sykehus.

I rapporten beskrives situasjonen i Norge som helhet, men FHI påpeker at det er store forskjeller i hvor mange flyktninger som skal bosettes og akuttinnkvarteres i de ulike kommunene.

– Kommuner som i utgangspunktet har mindre allmennlegekapasitet, vil også oppleve større belastning. Det er grunn til å tro at belastningen på helsetjenestene knyttet til akuttinnkvartering kan være større enn ved bosetting, heter det.