Krig og pandemi skaper problemer for høyreekstreme miljøer i Sverige

Høyreekstreme grupper som Nordiska motståndsrörelsen (NMR) er plaget av indre splittelse.
Foto: Peter Isotalo
For tredje år på rad har antall aktiviteter i de høyreekstreme miljøene i Sverige minsket. Men de har i samme periode tatt stadig mer plass på nettet.

Ifølge årsrapporten til stiftelsen Expo minsket antall aktiviteter i den raseideologiske bevegelsen fra til 2.042 til 1.482 i 2021. Det er en nedgang på 27 prosent og det laveste aktivitetsnivået siden Expo begynte å føre slike oversikter i 2008.

En viktig årsak til at de høyreekstremistiske miljøene er blitt mindre synlige i samfunnet er ifølge Expo at Nordiska motståndsrörelsen (NMR), fortsatt er plaget av indre splittelse.

NMR er en nynazistisk gruppering som dominerer det høyreekstremistiske miljøet i Sverige. I Norge er gruppen kjent som Den nordiske motstandsbevegelsen, men miljøet er ifølge forskere langt mindre her enn i Sverige.

Nedgangen i Sverige forklares også med en generasjonsglippe, der tenåringer og unge voksne i stedet lokkes av digitale fellesskap som forherliger terrorhandlinger og politisk vold.

Den viktigste plattformen for høyreekstremister er så langt meldingstjenesten Telegram. Det er en chattekanal som tillater kryptert kommunikasjon, noe som gjør det mulig å holde kommunikasjonen hemmelig.

I tillegg til pandemien har den russiske krigføringen i Ukraina skapt problemer for miljøet. Synet på Russlands president Vladimir Putin og krigen har skapt intern strid, og flere av gruppene er blitt tvunget til å bruke ressurser på å håndtere spørsmålet, både internt og ut mot offentligheten.

På den ene siden råder en sterk prorussisk holdning, på den andre et sterkt standpunkt for Ukrainas rett til selvbestemmelse og territorielle integritet.

Nordiska motståndsrörelsen har et uttalt mål om å skape en nordisk nasjonalsosialistisk republikk bestående av Sverige, Finland, Norge, Danmark og Island, og eventuelt også de baltiske landene. Det vil gruppen gjøre ved hjelp av en revolusjon.

Expo ble stiftet i 1995 og har som målsetting å opplyse allmennheten om rasisme og fremmedfiendtlighet ved hjelp av blant annet tidsskriftet Expo og arkivet Expo Research.