Faktasjekker politimester-Utne

Unge menn er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken
Foto: Flickr
Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt punkterer politi-inspektør Thomas Utne Pettersens fremmedfrykt-utspill tidligere i sommer.
0Shares

Tallene politimesteren la frem om kriminalitetsutviklingen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i perioden 2005-2013 viser et mye mer nyansert bilde enn hva Utne Pettersen mente han kunne dokumentere, skriver HNytt.

I sin redegjørelse i Haugesund formannskap på onsdag kom Hans Vik frem  blant annet disse fakta opplysningene:

Utenlandske statsborgere står for 12 prosent av den anmeldte voldskriminaliteten. På topp i hvilke nasjonaliteter de representerer, ligger Polen, Russland og Irak.

I politidistriktet står utenlandske statsborgere for 64 av 253 registrerte saker om vold i nære relasjoner. Utlendinger har stått for 11 prosent av registrerte vinningsforhold siden 2005. Listen domineres av svensker, men også øst-europeere.

Hele politimesterens redegjørelse om utlendinger og kriminalitet finner du her.

Mohn og Utne-Reitan enig med Vik
– Det var godt å få konkrete tall. Politistatistikken er mangelfull fordi vi ikke kan dele opp i alle de undergruppene som man gjerne vil, men hovedkonklusjonen er uansett at antall forbrytelser pr innbygger og pr utlending går tydelig nedover. Forskjellen mellom utlendinger og nordmenn reduseres, sier ordfører Arne-Christian Mohn til H-nytt i en kommentar etter formannskapsmøtet.

Han peker på at enkelte grupper hadde flere forbrytelser pr innbygger enn andre, men utslagene er så små at vi ikke kan legge vekt på dem.

Gruppeleder for Høyre, Jarle Utne-Reitan er enig med Mohn. 

– Det bildet som tegnes i dag av politimesteren i Rogaland er helt annerledes enn det bildet som har vært tegnet i den offentlige debatten. Det er ikke slik at vi kan si med dekning i statistisk materiale at asylsøkere og flyktninger er sterkt overrepresentert, sier Utne-Reitan.