– Vi må tørre å snakke om rasisme i asylpolitikken

Kulturrasisme har preget flyktningedebatten, skriver doktorgradsudent og postdoktor.
Foto: Russell Watkins/Department for International Development
Flyktningstrømmen fra Ukraina har blottlagt en ny diskusjon om kulturell rasisme, hevder doktorgradsudent og postdoktor.