– Human behandling av asylsøkere og flyktninger blir nedstemt

Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, advarer mot en utvikling der stortingsflertallet stemmer mot en human behandling av asylsøkere og flyktninger.
Foto: nrc.no
Flere viktige forslag for å styrke flyktninger og asylsøkeres rettssikkerhet har blitt stemt ned på Stortinget den siste tiden, ifølge NOAS.
192Shares

Forslag etter forslag om en mer human behandling av asylsøkere og flyktninger blir stemt ned av Ap, Sp, Høyre og Frp på Stortinget, skriver NOAS i et innlegg.

Flere representantforslag ble nedstemt, blant annet:

  • å stille alle utvisningssaker som berører barn i bero (KrF)
  • å gi ureturnerbare asylsøkere rett til å jobbe (KrF)
  • å sikre grunnleggende helsehjelp til alle som oppholder seg i Norge (KrF)
  • å sikre alternative forslag til utvisning for å styrke barns beste (SV)

Til sammen utgjør Ap, Sp, Høyre og Frp 133 mandater mot kun 35 fra SV, Rødt, Venstre, KrF og MDG som ønsker en bedre behandling av flyktninger og asylsøkere. Når de fire store partiene er enige, blir det et massivt flertall mot endringer.

– Fem mindre partier finner sammen om oppmykninger, men fire store møter hverandre i en streng holdning, sier vår generalsekretær Pål Nesse til Vårt Land.

I tillegg er det ingen i bremserollen med en mer human flyktningpolitikk i dagens regjering, slik som Solberg-regjeringen hadde med Venstre/KrF.

Generell innstramming

Ved at de fire store finner sammen, har det skjedd en generell innstramming av asylpolitikken de siste årene. NOAS mener det er et dystert varsel for utviklingen i flyktningpolitikken.

NOAS-sjefen ser det likevel som mulig å endre kursen mot en mer human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk.

– Vi har et sterkt motstykke, som ikke er en venstreside-allianse, men en «rettighets- og rimelighetsallianse» av mindre partier i flyktningpolitikken. De gjør en viktig jobb ved å stille med enkeltforslag og utfordre regjeringen på politikken deres.

– Nødvendig innstramming

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant Fremskrittspartiet, sier det er nødvendig med en betydelig innstramming av innvandringspolitikken.

Innvandringspolitisk talsperson i FrP Erlend Wiborg, vil ha en betydelig innstramming av innvandringspolitikken.
Foto : stortinget.no

– Dagens politikk fører ikke til at man får hjulpet de som virkelig har behov for hjelp og det fører til enorme kostnader for det norske samfunnet. Det er i stor grad velferdsmigranter som kommer, ikke de som trenger mest hjelp.

Wiborg er positiv til at FrP og stortingsflertallet har fått stoppet flere av forslagene om en oppmykning av innvandringspolitikken som KrF, SV, V og Rødt har fremmet den senere tid.

– Allikevel registrerer jeg at dagens regjering ikke er villig til å stramme inn. Dette kommer FrP og jeg til å presse på fremover, både av hensyn til de som trenger hjelpen mest og av hensyn til det norske samfunnet.