Foto: Sissel ofstad
Etter sommerferien gjelder de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole. Det har regjeringen bestemt.
19Shares

På grunn av pandemien gjorde regjeringen endringer i fraværsreglene på skoler. Nå som pandemien er over, gjelder de gamle fraværsreglene igjen. De gamle reglene starter i det nye skoleåret høsten 2022.

– Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fraværsgrensen i videregående skole er at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget. Eleven kan få dokumentert fravær med gyldig dokumentasjon.

Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

– Det er viktig at elevene kommer på skolen, både for å lære og for å være en del av det sosiale fellesskapet, sier Brenna.

ORDLISTE

fravær: være borte, ikke være på skolen

unngå: slippe unna, forsøke å ikke gjøre noe

frykt: være redd

samt: og dessuten

legeerklæring: legeattest