– En trist dag for barna

 

Slik reagerer Plan på at regjeringen sist fredag bestemte seg for ikke å gi barn i Norge rett til å klage på brudd på deres menneskerettigheter til FNs barnekomité.

– Regjeringen er i utakt med folks oppfatning i denne saken. Det er nedslående at Høyre og FrP, som i opposisjon var pådrivere for å ratifisere klagemekanismen, i dag velger å gå imot en ratifisering. Det er en trist dag for barna, sier Øie via en pressemelding.

I 2014 gjennomførte Norstat en meningsmåling for Plan Norge som viste at tre av fire nordmenn mener Norge bør gi barn muligheten til å klage til FNs barnekomité ved brudd på Barnekonvensjonen. Undersøkelsen viste videre at 72 prosent av Høyre-velgerne og 57 prosent av Frp-velgerne var enig i dette.

– Vil vekke oppsikt
Øie mener det vil vekke internasjonal oppsikt at Norge sier nei til barns rett til å klage på brudd på barns rettigheter.  

– En klageinstans er viktig for barn i land hvor det nasjonale rettssystemet enten er for svakt, eller lovverket ikke beskytter barna. Å la barn klage til FN bidrar til å styrke deres rettsvern. Norge går her imot det vi står for internasjonalt.

Plan Norges ungdomsgruppe URO har engasjert seg i saken over en årrekke. De tok nyheten med stor skuffelse.

– Dette er en trist dag for verdens barn, og dette kan vi ikke godta.  Barn trenger klagemekanismen, for på den måten får de sagt i fra om noe ikke er greit.  Det at Norge ikke forstår dette, når så mange andre land gjør det, er veldig skuffende. Vil virkelig ikke Norge skape denne trygghetsfølelsen? spør Mathilde Førland (16) i Plans ungdomsgruppe URO overfor NTB.