Hjem Nyheter Nytt Strammer inn barnetrygden ved utenlandsopphold

Strammer inn barnetrygden ved utenlandsopphold

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).

Lovendringen kommer som følge av at regjeringen vil ta tak i at foreldre tar barna ut av skolen over lengre perioder.

– Jeg er bekymret over situasjonen for barn som ikke møter opp på skolen og ikke får undervisningen som de har krav på. En innstramming i retten til barnetrygd betyr at foreldre ikke kan ta med seg barna på lengre opphold med barnetrygd utenfor Norges grenser, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne til regjeringen.no.

 
Foto : Kristian Fabrizio Mendoza

Forslaget om innstramming i retten til barnetrygd ved utanlandsopphald ble sendt på offentlig høring 29. juli 2015, med frist for tilbakemeldinger i oktober 2015. 

Flere instanser som støtter forslaget legger særlig vekt på at dette vil fremme integrering.