Færre enslige mindreårige gir bosetningskutt

Dette bildet fra tidligere i vinter viser asylsøkere med barn som krysser Storskog-grensen og inn til Norge
Foto: Thomas Nilsen
Færre enslige mindreårige flyktninger må bosettes i kommunene. Nye prognoser viser at det blir langt færre enn man trodde.
0Shares

Tidligere har IMDi signalisert at det ville være behov for at kommunene til sammen må bosette 4400 enslige mindreårige i 2016 og 2017. Nye prognoser viser at dette tallet vil bli vesentlig mindre (1.750). Et endelig tall blir spesifisert i kommende anmodningsbrev, skriver Avisen Agder.

Nedgangen i behovet for bosetting skyldes ifølge IMDi flere forhold:

«Det har tatt tid å behandle søknadene til alle som kom i 2015. Det kommer nå vesentlig færre enslige mindreårige asylsøkere til Norge enn før. Det gis i større grad midlertidig- og begrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere over 16 år. Disse skal ikke bosettes, men får midlertidig opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg, fram til de fyller 18 år».

Lavere bosetningsbehov i 2017
IMDi anslår at bosettingsbehovet for 2017 vil være vesentlig lavere enn forrige anslag på 2300. Mer nøyaktige og oppdaterte tall vil kommunene få i anmodningsbrevet som kommunene mottar i midten av oktober.

I desember i fjor vedtok småkommunen Mandal å følge IMDis anmodning om å bosette 75 flyktninger i 2016, hvorav 25 er enslige mindreårige.

– Vi har ikke fått alle vi skulle ha i 2016, så det er en betydelig reduksjon både for 2016, og som jeg forstår det også 2017. Det kommer nye tall i løpet av oktober som vi skal ta stilling til i bystyrets novembermøte. Ut fra hva jeg leser i brevet tror jeg ikke den oppfordringen blir 85, sier ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp) til Lindesnes Avis.