Minoriteter satser på høyere utdanning

 
Foto: sv.uio.no
Norskfødte med innvandrerforeldre tar i snitt lenger og høyere utdanning enn den øvrige befolkningen, skriver Kifinfo, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
0Shares

Gunn Elisabeth Birkelund (bildet), professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) og forskningsgruppen hennes har arbeidet med undersøkelser av etniske forskjeller basert på registerdata med fokus på skoleprestasjoner, frafall og utdanningsvalg.

I et avsluttet prosjekt, Educational Careers, hadde forskerne særlig fokus på norskfødte med innvandrerforeldre, deres utdanningsløp og veien inn i arbeidslivet.

– Norskfødte med innvandrerforeldre har i gjennomsnitt noe lavere karakterer enn den øvrige befolkningen. Denne gruppen har også et sterkt utdanningsdriv, de tar i snitt lenger utdanning og er overrepresentert på prestisjestudier som medisin og odontologi sammenlignet med den øvrige befolkningen.

 – På høgskoler velger de i stor grad teknologi- og ingeniørfag, sier hun videre

Hovedbildet er likevel positivt, legger Birkelund til.

– Norskfødte med innvandrerforeldre griper utdanningsmulighetene som finnes ved norske læresteder.

FAKTA

12. og 13. mai i fjor ble arrangementet Intercultural Cities – Building the future on diversity arrangert i Oslo. 

Konferansen inneholdt workshoper, blant annet om universitetenes rolle i å fremme mangfold, og om å sikre like muligheter i et mangfoldig samfunn.