– Sterk etnisk identitet truer ikke integrering

Offentlege nettsider i Sogn og Fjordane er så godt som innvandrarfrie soner, skriver Forskning
Foto: Scanstockphoto
– Mange Oslo-ungdommer identifiserer seg sterkt med egen etnisk gruppe, men det truer ikke integreringen, snarere tvert i mot, sier professor Jon Lauglo.
0Shares

En stor spørreundersøkelse utført av NOVA, der over 11.000 tenåringer i Oslo fikk ulike spørsmål, viser Oslo-ungdommer som tolerante og det er en bred felles forståelse mellom unge med majoritets- og minoritetsbakgrunn.

– At de holder sammen i grupper er faktisk ikke særlig bekymringsfullt, sier professor Jon Lauglo ved Institutt for pedagogikk i Universitetet i Oslo, til nettstedet forskning.no.

 
Foto : uv.uio.no

– Vi har sett på hvordan Oslo-ungdommen identifiserer seg med egen etnisk gruppe, det vil si i hvilken grad for eksempel pakistansk ungdom identifiserer seg med pakistanere, nordmenn med nordmenn og så videre. Deretter har vi sett på åpenheten som disse ungdommene viser overfor andre etniske grupper.

Åpne for andre
Forskerne klassifiserte ungdommene i ulike kategorier, som på fagspråket kalles “assimilering”, “integrering”, “separasjon” og “marginalisering”. Kriteriene var kombinasjoner av svak eller sterk identifisering med egen etnisk gruppe og grad av åpenhet til andre grupper enn ens egen.

Undersøkelsen viser at den dominerende holdningen blant Oslos ungdom er sterk åpenhet for andre etniske grupper enn deres egen. Sterk etnisk identifisering blant minoritetsungdommene ikke reduserer denne åpenheten.  

– Undersøkelsen støtter med andre ord ikke frykten for etnisk polarisering blant ungdom i Oslo. Å ha sterk etnisk identitet svekker ikke i seg selv integrering. Heller ikke blant etnisk norske, avler en sterk norsk etnisk identitet i seg selv fremmedfrykt, sier Lauglo til forskning.no.

Klikk her for å lese et sammendrag av undersøkelsen.