Hver tiende student er blitt utsatt for rasisme

En av fire studenter sier seg å være utsatt for rasisme.
I en undersøkelse utført av Sentio på vegne av NSO og Universitas kommer det frem at en av fire studenter har enten selv opplevd, eller sett andre bli utsatt for rasisme på sitt lærested.

Vivian Brattsti Sørensen, seniorrådgiver på Enhet for politisk påvirkning og kommunikasjon ved Antirasistisk senter, er ikke fornøyd med innsatsens til dagens utdanningsinstitusjoner.

–⁠ Jeg har ved flere anledninger snakket med læresteder og spurt hvordan de forholder seg ulike saker, og jeg må si at jeg er litt skuffet over responsen fra de lærestedene jeg har snakket med. De har en tendens til å avblåse det som ikke relevant, sier hun til Universitas.

Karishma Kaul (24) fullførte en bachelorgrad i markedsføring på i 2019. Kaul er født i India, men flyttet til Norge da hun var ett år gammel.

Hele oppveksten har vært preget av mindre eller større hendelser, som hun omtaler som «indirekte rasisme»-opplevelser: Det er ikke snakk om eksplisitte hatefulle ytringer basert på utseende, men heller utsagn eller kroppsspråk, som blikk, som vitner om rasistiske fordommer eller tankegods.

Oslomet: –⁠ Alvorlige tall

Tallene fra undersøkelsen er altfor høye, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund.

–⁠ Ingen skal oppleve rasisme og ingen skal oppleve at andre rundt seg blir utsatt for rasisme. Man skal være trygg på sitt lærested, og man skal være trygg når man følger undervisning.

Nina Waaler, prorektor på Oslomet, skriver følgende på e-post:

–⁠ Det er ingen tvil om at dette er alvorlige tall. Studenter skal ikke oppleve å bli utsatt for rasisme eller trakassering på studiestedet. Rasisme kan være ødeleggende for den enkelte student og slike holdninger og handlinger er også skadelige for hele universitetssamfunnet.