Mangedobling i asylsøkere fra Russland – UDI strammer inn visumregler

Norske myndigheter strammer inn visumregler for russere etter mangedobling i antall asylsøknader.
Norske myndigheter strammer inn visumregler for russere etter mangedobling i antall asylsøknader fra russiske statsborgere.

Både venner og kjærester av folk som bor i Norge vil som hovedregel bli nektet innreise. Også russere som vil besøke søsken i Norge vil få det vanskeligere. Søknader om turistvisum vil også som regel bli avslått, opplyser UDI til NRK.

Frykten er at russere som kommer til Norge ikke vil dra hjem igjen.

Ifølge UDI søkte 13 russere om asyl i Norge i hele 2021. Ved utgangen av mai i år er det kommet inn 126 søknader. Totalt er det kommet nesten 20.000 asylsøkere til Norge i år, hvorav om lag 18.500 er ukrainere.

I et brev til Justisdepartementet skriver Utlendingsdirektoratet (UDI) «at utvandringspotensialet fra Russland er vesentlig».

– I vurderingen av utvandringspotensialet fra Russland har vi foretatt en samlet vurdering av de politiske, økonomiske og sosiale forholdene i Russland, skriver fagansvarlig Håvard Sæthre i en epost til NRK.

Innstrammingen rammer ikke alle grupper like hardt. Foreldre, barn og ektefeller kan fortsatt regne med å få besøke sine i Norge. For russiske forretningsfolk vil det bli vanskeligere, men ikke umulig – å få visum til Norge.

Det vil fortsatt være mulig å få asyl for russere som er forfulgt av myndighetene, men for å få søke asyl må man først komme seg til Norge.