– Solidaritet handler om deg og meg

Vi må ta tak i de psykososiale forskjellene fra tidligst av, var tonen fra SVs Inga Marte Thorkildsen under markeringen av verdensdagen for psykisk helse. Her fotografert sammen med Velferdsalliansens leder byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Honoratte Muzani.
Foto: Claudio Castello
– Vår by skal gjenreise sin sosiale profil med det nye byrådet. Sykdoms-Oslo handler i stor grad om Forskjells-Oslo, var tonen fra Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune.

Slik talte hun under mandagens markering av verdensdagen for psykisk helse, et arrangement i regi av IHSG, Internasjonal helse- og sosialgruppe.

Et samarbeidprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og UniResearch i 2014 kunne vise at oppvekst i en familie med lav inntekt kan øke sannsynligheten for at et barn utvikler symptomer på eksternaliserende psykiske vansker, og viser videre at barn med et emosjonelt reaktivt temperament er mer sårbare for den negative påvirkningen av lav husholdningsinntekt.

Særlig barn av foreldre med innvandrer- og flyktningbakgrunn kan være i faresonen av de overnevnte grunnene. Thorkildsen var på sin side soleklar at arbeidet med å fremheve at psykososiale vansker må tas tak i fra starten av

– Vi har mange utrygge bomiljøer i Oslo. Ungdommer forteller at de har vokst opp med vold og knivstikking i nabolaget og nærmiljøet. Dette må vi gjøre noe med. Vi må gjøre noe med de altfor store forskjellene i denne delte byen, og med fattigdommen, som vi vet er økende. I tillegg til å ruste opp bomiljøene, må vi ta tak i arbeidsledigheten. Og vi må følge opp familiene mye bedre enn i dag. Vi må starte helt fra scratch. Vi må ta tak i  traumene som mange sliter med, og som ofte går fra generasjon til generasjon. Trygge barn blir trygge voksne, og motsatt.

Relasjoner og bred satsing
Hun påpekte videre at relasjonsbygging er svært viktig i dette type arbeidet.

– Trenden er at dette har vært nedprioritert. I stedet har mange fagfolk blitt saksbehandlere, og jobber med deler av problemene, framfor at de blir satt i stand til å jobbe helhetlig. Men tillit er helt avgjørende for å skape endring. Og tillit får du ikke uten en relasjon.

Kjernetid og aktivitetsskole fremhever hun som tilbud som bøter på sosiale og psykososiale forskjeller.

– Som mor til en seksåring ser jeg med en gang hvor viktig aktivitetsskolen er for vennskap, lek, trivsel og skoleprestasjoner. I Tøyen har en bred satsing betydd at flere hundre barn nå omfattes av ordningen, og at det gir bedre livskvalitet. Tidlig innsats hele veien gir resultater.

Når utgangspunktet er ulikt
Videre forsvarte Thorkildsen positiv særbehandling av de mest sårbare gruppene.

– Å si at “alle skal behandles likt”, når utgangspunktet er så ulikt er dypt urettferdig. Vi må ofte behandle folk ulikt for at de skal få like muligheter, og det handler ikke om veldedighet, men om rettferdighet. Veldedighetstankegangen preges av ovenfra og ned- holdning, mens rettferdighet handler om at alle er like mye verdt. 

– Solidaritet handler til syvende og sist om at man vet at “en dag er det deg, mens i morgen er det min tur til å få hjelp”. Vi er sårbare som mennesker og er i samme båt, sa hun.