Sivilombudet kritiserer UDI for lang behandlingstid i familieinnvandringssaker

Sivilombud Hanne Harlem sier det er kritikkverdig at UDI over flere år har hatt mange saker om familiegjenforening, som også omfatter barn, med svært lang saksbehandlingstid.
Sivilombudet kritiserer saksbehandlingen UDI har i familieinnvandringssaker som omfatter barn og slår fast at mange saker har uakseptabelt lang behandlingstid.
65Shares

Lang saksbehandlingstid i tillegg til lange ventetider på avhør hos politiet fører i mange tilfeller til uakseptabelt lange ventetider i familieinnvandringssaker, skriver Sivilombudet i en rapport som ble lagt fram onsdag.

– Å bli gjenforent med nærmeste familie, som barn og ektefelle, er en rettighet du har hvis nær familie har fått oppholdstillatelse i Norge. At flere hundre søkere har ventet på svar i rundt to år eller mer etter å ha søkt om dette, er noe vi ser svært alvorlig på, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet har undersøkt saken på eget initiativ. Lang ventetid på familiegjenforening rammer særlig barn hardt, og Harlem sier det er begrunnet tvil om UDIs system for prioritering av barn oppfyller kravene i Grunnloven og barnekonvensjonen om hensynet til barnets beste.

– Selv om flertallet av familieinnvandringssaker har en behandlingstid på under seks måneder, er det kritikkverdig at UDI over flere år har hatt mange saker med svært lange behandlingstider. Det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn, understreker Harlem.