Ny lov gjør det vanskeligere å opprette privatskoler

– Vi kan ikke fortsette å privatisere og splitte opp skolesystemet vårt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.
Foto: Lars Petter Pettersen
Onsdag trer den nye privatskoleloven i kraft, og det innebærer at muligheten for å godkjenne nye privat- og yrkesskoler blir strammet inn.
104Shares

– En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen. Det gjør noe med det norske samfunnet, som skal være åpent og tolerant, når folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn i mindre grad møtes i de samme klasserommene. Derfor kan vi ikke fortsette å privatisere og splitte opp skolesystemet vårt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

De siste ti årene har det i snitt blitt opprettet én ny privatskole i måneden i Norge. Den nye loven innskrenker muligheten til å opprette nye skoler og å utvide eksisterende tilbud.

For å bli godkjent må nå privatskoler representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen. De kan for eksempel bli godkjent med basis i en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler eller som internasjonal skole.

– Regjeringen kutter i mangfold og elevenes mulighet til å velge. Brenna har nå fjernet muligheten til å opprette friskoler som kan tilby yrkesfag, til tross for at bedriftene skriker etter flere med fagkompetanse, og vi ser yrkesfaglige friskoler rundt om i landet der nesten alle elevene fullfører. Vi trenger et godt offentlig-privat samarbeid for å gi elevene et bedre tilbud og bedriftene den fagkompetansen de trenger, sier Høyres Jan Tore Sanner.