Bruk norsk når du kan. I butikken, på jobben, på norskkurs, i fritiden sammen venner og familie. Det sier ekspert.
Foto: Rodnae
Snakk norsk når du kan. Det sier ekspert.
19Shares

Gølin Kaurin Nilsen jobber ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på språk.

Nilsen har lest hva studenter skriver på Norskprøven, nivå A1, A2, B1 og B2.

Hun har sett på substantiv.

Nilsen har lest hva studentene skriver fordi hun vil vite når norsk blir vanskelig for studentene. Hun vil vite hvordan studentene skal bli flinkere i norsk uten å bruke mye tid.

Eksperten har et godt råd til alle som lærer norsk.

– Du lærer ikke å sykle ved å lese om det. På samme måte lærer du ikke et språk uten å prøve det ut og bruke språket, sier Nilsen til Universitetet i Stavanger. 

Hun sier at du må teste språket. Bruke norsk når du kan. Det er ekstra viktig om språket ditt ikke ligner på norsk. Eller du ikke er flink i grammatikk.

Personer i Norge må huske på at det er vanskelig å lære norsk.

– Å lære norsk i voksen alder er en stor læringsoppgave. Det er viktig at alle som har norsk som morsmål skjønner det og viser tålmodighet og hjelper til der de kan, sier Gølin Kaurin Nilsen til Universitetet i Stavanger.

ORDFORKLARINGER

forsker: studere noe

ekspert: en person som kan mye om et tema

morsmål: språket du snakket som barn med mamma og pappa, språket du lærte først

skjønne: forstå

tålmodighet: ikke stresse, bruke tid