Fakkeltog for forfulgte kristne i Norge

 
Foto: Stefanusalliansen
Organisasjonen Åpne Dører og Stefanusalliansen setter søkelyset på retten til å skifte tro gjennom å arrangere fakkeltog for forfulgte kristne.

Fakkeltoget som skal gå i minst ni byer i Norge starter med Kristiansand nå på torsdag, der KrF-leder Knut Arild Hareide deltar.

– I en verden der mennesker forfølges på grunn av troen sin, er det viktigere enn på lenge at vi stiller opp for dem som forfølges, sier Hareide.

Målet med fakkeltogene som arrangeres for tiende år på rad, er å sette forfølgelse og diskriminering på grunnlag av tro og livssyn på den politiske dagsordenen.

I et opprop skriver menneskerettighetsrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen at de i år setter spesielt fokus på steder der det er farlig å skifte tro.

– Vi oppfordrer blant annet norske myndigheter til å legge press på stater til å forandre lovgivning som kriminaliserer apostasi og konvertering, og til å sikre at konvertitter på norske asylmottak ikke opplever trusler og vold fra andre beboere, forteller Winther.

Forbudt å forlate religionen
Fakkeltoget i Oslo avsluttes utenfor utenriksdepartementet. Der overleveres et opprop til utenriksministeren med konkrete anbefalinger på hvordan Norges innsats for trosfrihet og retten til å skifte tro kan styrkes.

I 25 land i verden er det forbudt med apostasi, det vil si å forlate sin tro. Majoriteten av disse ligger i Midtøsten. Årets arrangement setter spesielt fokus på forholdene i Iran og Saudi-Arabia. 

Nylig lanserte den norsk-pakistanske filmregissøren og menneskerettighetsaktivisten Deeyah Khan dokumentaren ”Islam’s Non-Believers”. Dokumentaren, som setter søkelyset på livet til eks-muslimer som møter diskriminering, trusler og overgrep i England og andre steder i verden, viser at temaet også er aktuelt i Vesten. Nye rapporter viser at minoritetstroende som kristne og jesidier som har flyktet fra religiøs forfølgelse i land i Midtøsten, møter det samme på asylsentrene i Tyskland.

– Uansett om vi er kristne eller har et annet livssyn, kan vi ikke lukke øynene for den urett som begås mot de mange mennesker som lider på grunn av den troen de har, sier informasjonsleder Linda Askeland i Åpne Dører.

Åpne Dører er en internasjonal kristen organisasjon som har eksistert siden 1955. På hjemmesiden skriver organisasjonen at den har som mål “å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus”.