IMDI-tall: 16.500 flyktninger er bosatt

UDis direktør Frode Forfang og IMDis direktør Libe Rieber-Mohn holdt felles pressemøte om ankomster og bosetting av flyktninger.
Foto: IMDi
Rundt 16 500 av flyktningene som har kommet til Norge i år, er enten bosatt eller på vei til nye hjem. 12 500 av disse er fra Ukraina. UDI mener Norge fremdeles kan forvente at antallet når 35  000 i år.
57Shares

– Å bosette flyktninger er noe av det viktigste Norge gjør nå. Aldri før har det kommet så mange flyktninger til Norge på så kort tid. I løpet av tre måneder har vi bosatt like mange som vi har bosatt gjennom de siste fire årene, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Libe Rieber-Mohn.

På et felles pressemøte presenterte IMDi og UDI oversikt over ankomster og bosetting av flyktninger.

– 35 000 er det beste anslaget vi har, selv om det er stor usikkerhet knyttet til antallet, sier direktør i UDI Frode Forfang.

Ukrainske flyktninger 

Åtti prosent av alle flyktninger Norge har bosatt så langt i år, er fra Ukraina. Krigen i Ukraina har medført rekordstore ankomster av flyktninger på kort tid. Det har gjort det nødvendig med en forenkling av bosettingsprosessen.

Flesteparten kom til Norge i mars, april og mai. Flertallet av disse er kvinner og barn. Nå ligger antallet på 50–100 per dag.

– Nå har vi systemene og rutinene på plass, slik at vi kan fortsette rask behandling av flyktninger som har kollektiv beskyttelse, sier Forfang.

Til nå har flyktninger blitt bosatt i 308 kommuner.

– Vi opplever enorm bosettingsvilje hos kommunene, og vi tar i bruk kommuner av alle størrelser og over hele landet for å bosette flyktninger raskt. Det er viktig at bosettingsviljen holdes oppe, sier Rieber-Mohn.

Lovendring 

I juni trådde en midlertidig lovendring i kraft for å forenkle introduksjonsordningen for flyktninger fra Ukraina, som gir rett til introduksjonsprogram og opplæring i norsk.

– Bosettingsoppgaven er ikke slutt når flyktningene har fått nøkkel til en leilighet i en kommune. De skal også ha en meningsfylt hverdag med opplæring og arbeid, sier Rieber-Mohn.