Flere dømt i SOS Rasisme-saken

 
Foto: Wikimedia Commons
I dag falt dommen mot åtte tidligere ledere og ansatte i SOS Rasisme i Haugaland tingrett (bildet), skriver Dagbladet.
0Shares

I 2011 ble etterforskningen mot personer i ledelsen for organisasjonen åpnet. Etter hvert ble ti tidligere ledere og ansatte tiltalt.

To personer ble dømt til bøter i januar i år. Ytterliggere åtte personer ble deretter tiltalt i en rettssak som gikk over flere måneder i vår. Med unntak av én sa alle seg uskyldige i henhold til tiltalene om bedragerier av støttesystemer til frivillige organisasjoner og kursvirksomhet.

I mai, la påtalemyndigheten ned påstand om ubetinget fengsel for sju av de åtte tiltalte, som nå hver får henholdsvis fengselsstraff i to år, ett år og seks måneder, seks måneder, ett år og seks måneder med to års prøvetid, 120 dagers betinget, seks måneders betinget og 75 dagers betinget.

Lavere straffeutmåling enn antatt
Straffeutmålingene er lavere enn det politiet la ned påstand om. Det skyldes delvis frifinnelse på noen punkter, og delvis at etterforskningen har tatt mange år.

– Vi visste at dette var en omfattende og komplisert sak, med mye dokumentasjon, et omfattende persongalleri og mye informasjon for retten å ta stilling til. Ca 70 000 sider. Vi har fremlagt de bevis vi mener var gode nok til domfellelse, og tatt til etteretning at tingretten på enkelte punkter har frifunnet enkelte tiltalte for enkelte poster, sier politijurist Hallvard Gardshol Bjørndal til Dagbladet

– Nå vil påtalemyndigheten gjennomgå dommen og vurdere om det er grunnlag for å anke på et eller flere punkter. Vi vil oversende saken til statsadvokaten innen to uker med vår innstilling, legger han til.