– Trenger et sterkt Norden

 
Foto: Statsministerens kontor
– Nordens økonomiske omstillingsbehov, Europas utfordringer og den internasjonale utviklingen minner oss på betydningen av felles verdier, samhold og solidaritet, påpeker statsminister Erna Solberg.
0Shares

– Et strategisk nordisk samarbeid er nødvendig, sa statsministeren (bildet) ifølge Utenriksdepartementet, da hun i går la frem programmet for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd.

Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor:

1. Norden i omstilling:
Vi skal fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid.

2. Norden i Europa:
Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden.

3. Norden i verden:
Vi skal videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken.

Nordisk samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Elisabeth Vik Aspaker, deltok også under presentasjonen av det norske formannskapsprogrammet. Som nordisk samarbeidsminister vil Vik Aspaker være ansvarlig for å koordinere det norske formannskapet.

– Jeg ser frem til å ta fatt på det norske formannskapet i 2017. Norden trenger et sterkt Europa, og et Europa i brytningstid trenger et sterkt og tydelig Norden, uttalte Vik Aspaker.