Norge frikjent i Menneskerettsdomstolen etter å ha utvist småbarnsmor

Norges utvisning av en småbarnsmor krenket ikke retten til familieliv, fastslår domstol.
Foto: Pixaby
Menneskerettsdomstolen slår fast at Norges utvisning av en småbarnsmor som hadde løyet om hvor hun kom fra, ikke krenket retten til familieliv.

Menneskerettsdomstolen slår fast at Norges utvisning av en småbarnsmor som hadde løyet om hvor hun kom fra, ikke krenket retten til familieliv.

Det er klart i en dom som ble kunngjort torsdag, skriver Rett24.

Kvinnen kom til Norge i 2001 og sa da at hun var fra Somalia. I 2007 ble hun norsk statsborger, men i 2014 ble det klart at hun hadde løyet om hvor hun var fra og det ble klart at hun opprinnelig var fra Djibouti. Dermed hadde hun heller ikke rett til flyktningstatus ved ankomst.

I Norge har kvinnen giftet seg med en mann som var uvitende om at hun var fra Djibouti. De har også fått barn.

Utenriksdepartementet tilbakekalte kvinnens statsborgerskap og utviste henne i to år. I 2019 avgjorde Høyesterett at utvisningen ikke krenket retten til familieliv etter
menneskerettskonvensjonen.

Menneskerettsdomstolen legger i avgjørelsen som ble kunngjort torsdag vekt på at utvisningen bare gjaldt for en periode på to år, og at kvinnen ville ha mulighet til å søke om korte opphold for å besøke barna i denne toårsperioden.

(©NTB)