Høy andel overkvalifiserte innvandrere i jobb i Norge

73.000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning i 2021, viser SSB-tall.
Foto: Wikimedia Commons
73.000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning i 2021. Andelen overkvalifiserte innvandrere var på 40 prosent i 2021.

73.000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning i 2021. Andelen overkvalifiserte innvandrere var på 40 prosent i 2021.

I 2015 var denne andelen 42 prosent, og det har vært lite endring de siste seks årene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

For befolkningen ellers har andelen vært rundt 14 prosent i hele denne perioden.

En større andel av innvandrere som er i arbeid, er overkvalifisert for jobben sin enn blant befolkningen ellers med høyere utdanning.

I perioden 2015–2021 har det blitt 16.000 flere overkvalifiserte innvandrere. Denne økningen skyldes økt antall lønnstakere blant innvandrere med høyere utdanning i samme periode.

Botid har mye å si. Blant dem med botid under ti år var i gjennomsnitt 54 prosent overkvalifiserte i perioden 2015–2021. Blant dem med botid over ti år var 30 prosent overkvalifiserte.

(©NTB)