Forbilde-pris for engasjement for døve barn

 
Foto: Skjermdump/nrk.no
Lubna Mehdi (bildefaksimilet) ble i går kåret til Årets forbilde for sitt engasjement for døve barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Lubna Mehdi er født i Pakistan og kom til Norge sammen med familien da hun var 18 måneder gammel.

“Lubna er et forbilde for barn og unge ved at hun deltar aktivt i samfunnet som døv og innvandrer og dermed er en rollemodell som barn og unge kan følge i fotsporene til. Hun har lagt ned en stor innsats gjennom frivillig arbeid for å gi barn og unge muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre uavhengig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn”, skriver juryen i begrunnelsen.

Utdelingen av prisen fant sted i Nobels Fredssenter, og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sto for selve overrekkelsen.

“Prisvinneren er et godt forbilde både for døve barn og unge med innvandrerbakgrunn, men også for alle andre barn og unge som av ulike årsaker har vanskelig for å bli inkludert i samfunnet. Gjennom sitt arbeid fremmer hun likestilling og motarbeider diskriminering på bakgrunn av funksjonsevne, og er dermed et forbilde for oss alle”,