Skjerper kravene for statsborgerskap

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Regjeringen foreslår krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap. 
0Shares

Kravene skal gjelde for søkere mellom 18 og 67 år, hvor det også foreslås også unntaksbestemmelser. Høringsbrevet som går ut 24. oktober er en oppfølging av regjeringens politiske plattform.

– Norsk statsborgerskap skal henge høyt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet), ifølge nettstedet regjeringen.no.

Skal bestå samfunnstest
I høringsnotatet foreslås det også at det innføres krav om bestått prøve i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. I dag er det ikke obligatorisk å bestå prøven, selv om det er obligatorisk å ta prøven etter endt opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For å få statsborgerskap må prøven bestås på norsk.

– Det er en plikt å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. Da bør den enkelte også kunne vise til resultater av opplæringen. Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og et minimum av muntlige ferdigheter i norsk er dessuten avgjørende for vellykket integrering, legger statsråden til.

Et minimum av muntlige norskferdigheter
Departementet foreslår at det også innføres et krav om å beherske et minimum av norsk muntlig for å få statsborgerskap. Ferdighetene dokumenteres etter obligatorisk prøve i norsk muntlig. Nivået skal være slik at den enkelte kan forstå svært enkelt dagligspråk, og uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og jobb.