Skjerper kravene for statsborgerskap

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Regjeringen foreslår krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap. 
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Kravene skal gjelde for søkere mellom 18 og 67 år, hvor det også foreslås også unntaksbestemmelser. Høringsbrevet som går ut 24. oktober er en oppfølging av regjeringens politiske plattform.

– Norsk statsborgerskap skal henge høyt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet), ifølge nettstedet regjeringen.no.

Skal bestå samfunnstest
I høringsnotatet foreslås det også at det innføres krav om bestått prøve i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. I dag er det ikke obligatorisk å bestå prøven, selv om det er obligatorisk å ta prøven etter endt opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For å få statsborgerskap må prøven bestås på norsk.

– Det er en plikt å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. Da bør den enkelte også kunne vise til resultater av opplæringen. Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og et minimum av muntlige ferdigheter i norsk er dessuten avgjørende for vellykket integrering, legger statsråden til.

Et minimum av muntlige norskferdigheter
Departementet foreslår at det også innføres et krav om å beherske et minimum av norsk muntlig for å få statsborgerskap. Ferdighetene dokumenteres etter obligatorisk prøve i norsk muntlig. Nivået skal være slik at den enkelte kan forstå svært enkelt dagligspråk, og uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og jobb.