OXLO-prisen til forsker og politimann

 
Foto: Claudio Castello
OXLO-prisen tildeles SSBs Lars Østby og politimann Erik Andersen for "en betydelig innsats for å bidra til å gjøre Oslo til en romslig, inkluderende og åpen by".
0Shares

Utdelingen skjedde tidligere i dag på Oslo Rådhus, hvor byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, fremhevet begges innsats på mangfoldsfeltet.

– Årets vinnere er to viktige og verdige personer. Begge står for romslighet, inkludering, samt kunnskap og dialog som hjørnesten i sitt daglige virke.

Forsker Lars Østby har hele sitt yrkesliv vært demograf i Statistisk Sentralbyrå (SSB) og har forsket på befolkningssammensetning og levekår, samt internasjonal migrasjon og innvandreres integrering i det norske samfunn.

Gjennom sitt arbeid har han bidratt til forståelsen av hvordan Oslo utvikler seg gjennom innvandring og endret befolkningssammensetning.’

– Jeg vil takke innvandrene for denne prisen. Takket være sitt antall, mangfold og sosiale mobilitet har de satt sitt preg på Oslo og Norge.

Optimist
Østby fremhevet mangfoldet blant innvandrerne som kjernen i forskningen har har drevet med i årevis.

– I Norge på landsbasis har vi mennesker fra opptil 220 ulike landbakgrunn. Vi har folk i ulike livssituasjoner, med ulike forutsetninger. Vi har alt fra analfabeter til folk med doktorgrad. Vi kan ikke betegne mennesker inn i en sekkebetegnelse. Her snakker vi om mennesker so har bare en ting til felles: At de enten selv flyttet til Norge eller at de har foreldre, eller andre familiemedlemmer, som har gjort det, påpekte han.

En “moskéimam”
Politimann Erik Andersen har siden 1982 jobbet med forebyggende politiarbeid i Oslo. Han har vært leder for forebyggende avsnitt i ved Grønland politistasjon, og har de siste årene vært dialogkontakt mellom de største moskeene i Oslo, Islamsk Råd og politiet. I denne funksjonen har han bygget broer mellom moskeene og politiet, med spesiell vekt på å motvirke kriminalitet og eventuell radikalisering blant ungdom.

– Vi hadde en situasjon med mye kriminalitet og problemer med ungdom med bakgrunn fra majoritetsmuslimske land. For min del har arbeidet med tilnærming og dialog med moskémijøene handlet om respekt og ydmykhet. Om dialogfokus, og gjensidig tillitsbygging. At vi som politi får innpass i de stedene der norske muslimer tilbringer mye av tiden sin, og at moskèmiljøene bidrar til en ufarliggjøring av oss. Slik har vi klart å skape resultater på lang sikt, sa Andersen til de fremmøtte.