– EU avler rasisme

EU må lytte mer til folket og endre politikken sin. En politikk som har ført til mindre selvråderett og økte klasseskiller har ført til mer rasisme og høyrepopulisme, mener Nei til EU i en uttalelse. Illustrasjonsbildet tatt fra Europaparlamentet.
Foto: J. Logan
Slik fremkommer det fra Nei Til EU i en uttalelse etter sist helgs landsmøte.
0Shares

I uttalelsen varsler de for den stadig økende og ytterliggående høyrepopulismen som vokser frem i flere EU-land.

– Høyrepopulistiske krefter vokser faretruende raskt i flere europeiske land. Disse kreftene har alle en ting til felles: de fanger opp europeere sin misnøye med et EU som undergraver sjølråderetten, demokratiet og øker klasseskillene.

Videre viser de til “eliteforakten” som “gjennomgående for samtlige av de høyrepopulistiske kreftene som brer om seg i Europa”

– For at de høyrepopulistiske partiene skal svekkes, må de dominerende partiene endre kurs og legge om til en politikk som innebærer mindre overnasjonalitet og minkende klasseskiller. I flere EU-land har ytre høyre et monopol på å drive EU-kritikk. Dette skaper en farlig situasjon. For mens den norske nei-siden har vært bygget på kravet om folkestyre, solidaritet og miljø, har store deler av den europeiske EU-kritikken vært dominert av fremmedfrykt og hat.

Heller samarbeid enn overnasjonal politikk
Løsningen, ifølge Nei til EUs landsmøte gjør de rede for på følgende måte:

– I perioden fremover vil det være avgjørende at man begynner å ta folks misnøye med unionens utvikling på alvor. Europa trenger mer samarbeid, ikke mer overnasjonalitet.