Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum

Kostet rundt en million: Trandums splitter nye avdeling ble tatt i bruk for ti dager siden.

En av legene ved Trandum utlendingsinternat har uttrykt seg veldig kritisk til innvandring og asylsøkere på innvandringsfiendtlige nettsteder slik som document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat, skriver Ny Tid.

Ny Tid navngir legen som har kommentert under navnet “Gnrf”. De siste tolv årene har legen vært hovedansvarlig for helsetilbudet på Trandum. Han er også sakkyndig i vurderingene av de innsattes helse i forbindelse med deportasjon fra Norge. Sivilombudsmannen trakk frem legens dobbeltrolle – kombinasjonen av behandler, sakkyndig og privat innleid – som uheldig etter besøk ved internatet i mai 2015. 

Flere reaksjoner
Flere reagerer på legens fremmedfiendtlige holdninger. Leder i Legeforeningens etikkråd Svein Aarseth og leder for Antirasistisk senter Rune Berglund Steen mener det kan være problematisk at legen har fiendtlige holdninger med tanke på jobben hans som lege på Trandum. 

– Spesielt Avpixlat må regnes som et høyreekstremt nettsted. Det er ikke sånn at man ved et “uhell” roter seg inn her og skriver innvandringsfiendtlige kommentarer, sier Steen til Ny Tid.

Legen mener på sin side at holdningene hans ikke står i veien for hans rolle som lege. 

– Mine kommentarer uttrykker personlige holdninger som ikke har noen negativ påvirkning på jobben jeg gjør som lege på Trandum. Man kan ha sine egne meninger uten at dette behøver å ha noe å si for den medisinske vurderingen av pasienter, sier legen til Ny Tid.