Krekar løslates

Mullah Krekar har lenge vært kjent som aktivist for den islamske tro. Nå har han kommet på andre tanker

– Jeg har sendt bud til hans familie og bedt dem ta seg til Ila landsfengsel for å hente ham hjem, sier en fornøyd advokat Brynjar Meling til VGNett.

Meling sier seg lettet over at italienske myndigheter nå har trukket begjæringen om utlevering, og bekrefter at Krekar skal løslates onsdag, noe som også bekreftes av Riksadvokaten i en pressemelding.

9. juni i år startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar og 20 dager senere slo Oslo tingrett fast at Krekar kan utleveres til Italia. Nå er begjæringen fra italienske myndigheter trukket tilbake.

– Riksadvokaten har mottatt kopi av brev av 25. november 2016 fra det italienske justisministeriet til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor det er opplyst at Italias begjæring om utlevering av mulla Krekar vil bli trukket tilbake. Dette vil bli formalisert ved et vedtak fra den italienske ministeren og brev om tilbaketrekkingen vil snart bli sendt departementet, skriver Riksadvokatembetet i en pressemelding.

Overraskelse hos PST
Begrunnelsen for å trekke tilbake utleveringsbegjæringen er at fengslingskjennelsen som lå til grunn for utleveringsbegjæringen ble opphevet ved en italiensk kjennelse 3. mars 2016, ifølge Riksadvokaten. 

– Riksadvokaten har ikke tidligere på noe tidspunkt fått signal fra italienske myndigheter om at utleveringsbegjæringen ville bli trukket tilbake, sier Riksadvokaten. 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de er overrasket over at Italia har trukket begjæringen om utlevering av mulla Krekar.

– Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor det skjer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NRK.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) tar Italias beslutning om å trekke begjæringen om utlevering av mulla Krekar til etterretning, skriver justisdepartementet i en pressemelding.

Foto: Arkiv.
Foto : Frp.no

– Jeg forholder meg til at dette er vurderinger som er tatt av italienske myndigheter i forbindelse med deres straffesa, sier Anundsen.