Tjomlid: – Feil premiss om muslimer

Gunnar Tjomlid

– Det er viktig med en debatt om ytringsfrihet, men hvis vi velger å fokusere på to-tre prosent av befolkningen heller enn folk flest, vil vi bomme massivt i jakten på gode og effektive tiltak, skriver Gunnar Tjomlid i bloggen sin.

I februar arrangerer Nettavisen en konferanse, som ledes av Kjetil Rolness, om islam og ytringsfrihet. Tjomlid mener at grunnpremisset for konferansen er uheldig.

– Premisset synes nemlig å være at islam har et stort problem med ytringsfrihet. Islam er derfor en fare for vårt sekulære samfunn, som er bygget på pilarer om den uinnskrenkede rett til å ytre seg, noe nordmenn flest er enige i. Norske nordmenn fra Norge, eller vestlig befolkning for øvrig, enten det er europeere eller amerikanere, ønsker stort sett full ytringsfrihet. Vi er ikke begrenset av den religiøse tvang slik som disse muslimene er, og det må vi våge å diskutere. Vi er ikke så hårsåre, og tåler at vår tro og våre meninger utfordres i den offentlige debatt. Eller? skriver Tjomlid sarkastisk.

Utpekte skyldige
Tjomlid stiller seg undrende til at Nettavisen velger å gjøre muslimer til den truende part i kampen for ytringsfrihet i forbindelse med konferansen.

– De velger å arrangere en konferanse for å drøfte og utfordre en mentalitet som 80 prosent av befolkningen innehar, men hvor fokuset er på de to-tre prosent utpekte skyldige, skriver Tjomlid videre.

I bloggen viser han viser blant annet til to undersøkelser utført av TNS Gallup i 2004 og 2013.