Advarer mot høyreekstremisme-bølge

Forskere vil ha en klarere avgrensning av hva politiets rolle er i dialogarbeid med minoriteter. Illustrasjonsfoto.

Ifølge politiet i Asker og Bærum har pågått i hele år. Nå ber de lærere se etter faresignaler og gripe inn,

– Det har skjedd en klar endring i det ekstremistiske miljøet siden januar. Det er særlig synlig gjennom en økning i skadeverk med høyreekstremistisk budskap, sier Cecilie Stokke, politioverbetjent i politiet i Asker og Bærum, til avisen.

Politiet mener at distriktet ikke har et eget høyreekstremt miljø, men at stadig flere enkeltpersoner herfra er knyttet til et høyreekstremistisk miljø på Østlandet.

Fortsatt fokus på ekstem islamisme
Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er det fortsatt ekstrem islamisme som utgjør den mest alvorlige trusselen i Norge. Men det ytterliggående islamistmiljøet er svekket fordi sentrale personer i miljøet er reist ut av landet, fengslet eller omkommet.

Samtidig erfarer PST at trusselen knyttet til høyreekstreme miljøer peker motsatt vei: Den er økende, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det gjelder også lokalt i Asker og Bærum. Vi har sett stadig mer av skadeverk med aggressiv høyreekstremistisk propaganda det siste året, sier Stokke, som forteller at det i stort grad er synlig i form av plakater, klistremerker og flygeblader med høyreekstreme budskap, samt tagging av hakekors, slagord og andre ekstreme ytringer på bygninger.