Flere innvandrere i akademia

Foto: Illustrasjon.
Foto: Wikimedia Commons
25 prosent av personalet i akademia har innvandrerbakgrunn, men internasjonale forskere fra den vestlige verden er overrepresentert.

Innvandrere og etterkommere av innvandrere utgjorde ca 25 prosent av forskningspersonalet i norsk forskning og høyere utdanning i 2014. Det er mer enn i befolkningen totalt, der andelen er på 16 prosent, skriver Uniforum og viser til NIFUs statistikk

Likevel utgjør etterkommere av innvandrere en forsvinnende liten andel. Bare 0,4 prosent av de som jobber i forskning og høyere utdanning. Det er derimot internasjonale forskere fra den vestlige verden som er overrepresentert, sier statssekretær fra Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

To av fem mannlige postdoktorer er fra EU, Nord-Amerika eller Australia og New Zealand, mens en fjerdedel er fra resten av verden

Liten gruppe
Marjan Nadim fra Institutt for samfunnsforskning forklarer den lave andelen etterkommere med at denne gruppen er liten. Den utgjør tre prosent av befolkningen og bare seks prosent av disse igjen er over 30 år. Men andelen etterkommere kan stige fort de neste årene.

– De tar høyere utdanning i større grad enn befolkningen generelt og deler av den gruppen er veldig ambisiøse, sier Nadim til Uniform (Universitetet i Oslo sin nettavis).