Overvåket samene

0Shares

Opplysninger fra samer som til nå har fått innsyn tyder sterkt på at samer og samiske organisasjoner og institusjoner har vært systematisk overvåket i etterkrigstiden.

Stortinget har sagt nei til en granskning av eventuell etnisk overvåkning av samer, og den eneste muligheten å avdekke slik overvåkning, er at flest mulig samer ber om innsyn i opplysninger om seg selv.

Innsynsloven gir enkeltpersoner en mulighet til å få innsyn i de dokumenter som inneholder opplysninger om dem i overvåkingspolitiets arkiver og registre.

Dersom du oppgir mulig årsak til overvåking, sier innsynsutvalget at saksbehandlingen går raskere. Andre årsaker enn

Etnisitet bakgrunn kan oppgis som årsak til at du ber om innsyn, eller andre årsaker dersom du mener det er relevant.