Somaliskspråklig film om omskjæring

Filmen NÅ SNAKKER VI SAMMEN av Esther Heller ble vist for publikum for første gang på Filmens Hus i Oslo mandag 4. november.

De fleste intervjuene i filmen er på somalisk med norske undertekster, og er ment som et utgangspunkt for videre diskusjoner rundt problemene knyttet til tradisjonen med å omskjære jenter og kvinner. Filmen kan også være et supplement til mer vitenskapelig dokumentert informasjon om emnet. Temaer som behandles spesielt er:

* Hva mener medlemmer av Somalisk kvinneforening om arbeidet med å legge denne tradisjonen bak seg?

* Hvilke fysiske og psykiske komplikasjoner kan opptre i forbindelse med omskjæring av kvinner?

* Problemer og konflikter somaliske barn og ungdommer kan oppleve i Norge på grunn av omskjæringstradisjonen og foreldrenes syn på dette.

* Problemer som kan oppstå i forholdet mellom en omskåret kvinne og hennes ektemann eller partner.

* Arbeidet som pågår for å legge tradisjonen med omskjæring bak seg i det somaliske miljøet i Norge.

Filmen er basert på en dansk idé, og er et samarbeid mellom Primærmedisinsk verksted, Somalisk kvinneforening og Likestillingssenteret, og er støttet av OK-prosjektet og Helse og rehabilitering.

Filmen kan bestilles fra Primærmedisinsk verksted, som er et tiltak under Kirkens bymisjon i Oslo:

Primærmedisinsk verksted

Senter for helse, dialog og utvikling

Sverres Gate 4

0652 Oslo

Tlf. 23060380