Presset mot minoritetsjentene

0Shares

HUMAN RIGHTS SERVICE er anklaget for å ha presset minoritetsjenter til å stå fram i media. Dette er jenter som har flyktet fra familiens tvang og press. Anklagene er alvorlige, og må undersøkes grundig, skriver Anja Bredal i en kronikk i Dagbladet.

I kjølvannet av denne kritikken reises imidlertid noen generelle spørsmål som angår flere: Er kampen mot overgrep avhengig av at enkeltpersoner står fram? Må man ha eller være et «autentisk case» for å bli hørt? Hva slags føringer legger dette på den hjelpen som gis?