Statistikk om innvandrere

0Shares

Formålet har ofte vært knyttet til å beskrive og analysere i hvilken grad og på hvilken måte innvandrerne blir integrert i det norske samfunnet. De aller fleste prosjektene er utviklet i samarbeid mellom SSB og oppdragsgiverne, noen ganger på deres, noen ganger på SSBs initiativ.