Fremmedfrykt

0Shares

Kunnskap om andre kulturer og mennesker er en forutsetning for at vi skal bli kvitt våre forutinntatte forestillinger om andre. Disse udokumenterte forestillingene kaller vi fordommer, og de kjennetegnes ved at de ikke stemmer med de faktiske forholdene.