Etterlyser handlingsplan mot hatkriminalitet

– I vårt samfunn skal vi respektere hverandre, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen.
Foto: stortinget.no
– I vårt samfunn skal vi respektere hverandre, og alle skal føle seg trygge og frie i hverdagen, på fest og i livet generelt, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen.
82Shares

Nasjonal trygghetsundersøkelse for 2020 viser at 3,8 prosent av deltakerne i undersøkelsen er utsatt for hatkriminalitet i Norge.

Stortingsrepresentant Turid Kristensen mener dette understreker behovet for å få på plass en handlingsplan mot hatkriminalitet.

– Dagens lovverk mot hatkriminalitet bygger på at det finnes sårbare grupper som er redd for å være seg selv i frykt for reaksjoner fra andre. I dag er det er ulovlig å slå ned noen på gaten, men volden blir verre når den er basert på hat. Når den underliggende tanken til gjerningspersonen er at offeret ikke har rett til å eksistere, ikke har rett til å leve som den de er, og ikke har rett til å elske den de elsker, er det noe vi må slå hardt ned på, sier Kristensen til hoyre.no.

Flere med lhbt-bakgrunn opplever hat

Undersøkelsen viser at langt flere bifile, lesbiske og homofile enn heterofile oppgir å ha blitt utsatt for hatkriminalitet i 2020. 14 % av bifile og 15 % av homofile og lesbiske svarte at de hadde opplevd hatkriminalitet i 2020.

Kristensen ser på tallene som skremmende høye. Hun mener vi må forsterke kompetansen på hatkriminalitet i hvert enkelt politidistrikt og jobbe mer for likestilling og aksept for alternative livsvalg i minoritetsmiljøer.

– Hvor mye av dette som skyldes tidligere underrapportering og hvor mye som skyldes reell økning i disse årene, er noe usikkert, men dette viser at det fortsatt er en kostnad forbundet med å bryte samfunnets normer for seksualitet og kjønn. Slik skal det ikke være. Høyre er krystallklare på at vi må ta hatkriminalitet på alvor.

Hun viser til at Høyre fra før av har bevilget ekstra midler til hatkrimarbeidet.

– Dette arbeidet mot hatkriminalitet må fortsette. De som sitter med makten nå, må handle. Det er et politisk ansvar å ta hatkriminalitet på alvor. Derfor etterlyser vi nå en tydelig handlingsplan mot hatkriminalitet, sier Kristensen.