Støre + muslimske velgere = sant?

Er poppis blant muslimske velgere: Arbeiderpartiet kan få åtte av ti stemmer fra innvandrervelgere med landbakgrunn i et muslimsk land, ifølge ferske tall fra SSB.
Foto: Arbeiderpartiet
Åtte av ti velgere med muslimsk, ikke-vestlig bakgrunn stemmer på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. – Det har å gjøre med våre verdier som ansvarlighet og inkludering, sier den norsk-iranske Ap-politikeren Bijan Garakhani. 
0Shares

Stortingsvalget i 2017 kan bli avgjort av Jonas Gahr Støres appell blant ikke-vestlige innvandrere, mener Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen.

Bakgrunnen for konklusjonen hans ligger i Statistisk sentralbyrås gjennomgang av partivalg blant innvandrere. Rundt 80 prosent av ikke-vestlige velgere med muslimsk bakgrunn stemmer Arbeiderpartiet. Kun én av hundre i denne gruppen stemmer på Fremskrittspartiet.

– Blant innvandrere fra europeiske land er støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, heter det i artikkelen fra Statisisk sentralbyrå.

Venstresiden i Norge har tradisjonelt sett fremstått som forsvarere av velferdsstaten. likhetstanken og av svake grupper generelt. Slik er en av argumentene som ISF-forsker Johannes Bergh gir på hvorfor et overveldende andel ikke-vestlige kunne tenkt seg å stemme sosialdemokratisk i årets valg.
Foto : samfunnsforskning.no

Når det gjelder stemmegivere fra muslimske majoritetsland har klasse, samt yrkes- og økonomisk status like mye å si som identitet.

Skiller mellom grupper
Johannes Bergh, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har analysert innvandreres valgdeltakelse. 

I Ap ser vi for oss at alle som bor i Norge skal bidra til fellesskapet og samfunnet, er tonen fra Ap-politikeren og norsk iraneren Bijan Garakhani.

– En generell førsteobservasjon viser at innvandrere fra ikke-vestlige land utenfor EU og EØS tenderer mot å stemme på venstreorienterte partier, mens europeiske innvandrere fra EU/EØS-området, og da fra de nye utvidede øst-områdene, stemmer på høyreorienterte partier. 

Omar Gilani Syed, som jobber som kriminolog, kjenner til at de fleste flerkulturelle i omgangskretsen sin vil stemme rødgrønt til høsten. Selv tror han retorikken kan vippe valget begge veier.
Foto : Privat

– Hvordan kan dette forklares?

Vi må jobbe for å være mer inkluderende overfor minoriteter, og jobbe for å vinne deres stemmer, sier Høyre-politikeren Yassine Arakia. Han ser for seg at partiet skal fortsette å jobbe med å være raust og inkluderende.
Foto : Hans Kristian Thorbjørnsen

– Når det gjelder stemmegivere med ikke-vestlig bakgrunn fra muslimske majoritetsland så har klasse, samt yrkes- og økonomisk status like mye å si som identitet. Venstresiden i Norge har tradisjonelt sett fremstått som forsvarere av velferdsstaten, likhetstanken og av svake grupper generelt.

Norge, som Vesten
Bergh viser til liknende statistikker fra blant annet Storbritannia.

– Her stemmer et klart flertall av ikke-vestlige på Labour fremfor Det konservative partiet. Å ha innvandrerbakgrunn har en innvirkning på stemmegivning, selv om innvandrervelgere også er like opptatte av de samme temaene som befolkningen ellers, som utdanning og økonomi, og ikke bare innvandring eller innvandringsrelaterte saker.

– Sees etablerte venstrepartier som et bolverk mot sterkt høyreorienterte partier, ja til og med mot høyrepopulisme?

– Ja, på en måte. Her i Norge er det få innvandrere som stemmer Frp, til tross for at partiet selv har flere profilerte politikere på toppnivå med innvandrerbakgrunn.

– Opptatte av ansvarlighet
Bijan Gharahkhani, som har sittet over 14 år som kommunestyrerepresentant for Øvre Eiker Arbeiderparti og er styremedlem i Buskerud Arbeiderparti ser på tallene fra Nettavisens sak som en tillitserklæring.

– Vi ser dette som resultat av et årelangt fokus på folk som nyttige individer. I Ap ser mener vi at alle som bor i Norge skal bidra til fellesskapet og samfunnet. Vår politikk tar ansvar for å integrere de nyeste nyankomne, og sørge for at de som kom for flere tiår siden, hvorav mange har barn i andre og tredje generasjon, skal fortsette å føle seg inkludert.

Eksempelsamfunnet Norge
Eierskap og deltakelse mener Gharahkhani er stikkord for det han kaller for sin egen “sosialdemokratiske integrering i Norge”.

– Da jeg kom til Norge, ble jeg kjent med sosialdemokratiet og Ap. Familien min og jeg fikk føle eierskap til og deltakelse i lokalsamfunnet og Norge takket være denne tryggheten, som jeg tenker mange med flyktning- og innvandrerbakgrunn kjenner seg igjen i. Spesielt siden mange av oss kommer fra land og samfunn uten grunnleggende trygghet eller fokus på medmenneskelighet. I dag kan folk i min familie og jeg stolt kalle oss for “norsk-iranere”. Norge blir av mange sett på som et eksemplarisk samfunn, og et samfunn der Aps politikk er den som fungerer best på integrering og inkludering fordi Ap både stiller krav og fremmer muligheter.

– Ser dere på dere selv som en garantist mot høyrepopulistisk fremvekst?

– Jeg tenker at en god og rettferdig politikk fungerer mot alle former for ekstremisme, om det er høyreekstreme eller ekstreme islamister. Sosialdemokratisk politikk skaper jobber og vekst, fremmer utvikling av landet, og hindrer dermed også utenforskap og radikalisering. Vi i Ap, mener jeg, har de aller beste løsningene, og derfor stemmer folk på oss.

– Et mer sammensatt bilde
Yassine Arakia er selv innvandrer, men har valgt seg partiet Høyre. Han er lokalpolitiker i Oslo. 

– Førstegenerasjonen kom som arbeidsinnvandrere, og hadde mest fokus på å skaffe seg et levebrød. Vi i Høyre har registrert økt oppslutning fra ikke-vestlige innvandrere etter hvert som flere fra første- og andregenerasjon blir mer etablert, tar utdannelse og skaper sine egne arbeidsplasser.

Han tenker bildet er mer sammensatt enn tallene som Nettavisen refererer til, viser.

– I de siste valgene har Høyre i bydelene i Groruddalen ligger på et snitt på 20 prosent. Vi ser også at innvandrere er like opptatt av typiske Høyre-saker som andre. Jeg tenker på arbeidet for en bedre skole, et godt helsetilbud og tilrettelegging for flere arbeidsplasser. Vi ser at flere klarer seg godt og at Oslo-skolen, som har landets mest sammensatte elevmasse, leverer noen av de beste resultatene på landsbasis.

– Alle stemmer er viktige
– Er det ikke problematisk sett fra Høyres ståsted at så mange med muslimsk bakgrunn stemmer Ap?

– Vi ser ikke det som et problem, men som en utfordring. Vi jobber målrettet for å nå ut med vår politikk til mange velgergrupper, også dem som har muslimsk bakgrunn. Uansett bakgrunn teller alles stemmer like mye, og vi er alle en del av det norske fellesskapet.