Politiet får varsel om gebyr etter handel av tolketjenester

Åtte av landets tolv politidistrikt fått varsel om gebyr etter ureglementert tolkebruk.
Foto: Endre Krossbakken
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har gitt politiet varsel om straffegebyr for å ha benyttet seg av tolker på ulovlig vis.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har gitt politiet varsel om straffegebyr for å ha benyttet seg av tolker på ulovlig vis.

Åtte av landets tolv politidistrikt fått varsel om gebyr på til sammen 11,8 millioner kroner, skriver NRK.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) mener politiet ikke fulgte reglene for offentlige innkjøp i perioden 1. juni 2018 til 31. mai 2020.

Årlig kjøper politiet tolketjenester for 50 millioner kroner. Kofa mener at politidistriktene som har fått varsel om gebyr, har inngått en ulovlig direkte anskaffelse, altså en anskaffelse som
ikke er kunngjort.

– Generelt er mangel på kunngjøring et alvorlig brudd på regelverket, sier Tor Martin Joramo Sikkeland i Kofa.

Bakgrunnen for varslingen av gebyret er to tidligere saker fra Møre og Romsdal og Trøndelag. Politidistriktene fikk i 2020 over to millioner kroner i straffegebyr of ulovlig anskaffelse av
tolketjenester. Vedtakene ble brakt inn til retten for prøving av politiet. Politiet vant i tingretten, mens lagmannsretten derimot stadfestet nemndas avgjørelse.

– Politiet delte ikke lagmannsrettens oppfatning om at det var grunnlag for å karakterisere bruddet som grovt uaktsomt, skriver avdelingsdirektør Marianne Haajem i Politiets fellestjenester i en epost til NRK.

Klagesakene medførte at politiet fikk på plass en rammeavtale med leverandører i juni 2020.

(©NTB)