Bekymret for unge asylsøkere

Vergeforeningen og Redd Barna bekymret for barn på norske mottak
Foto: Rebecca Jafari/Redd barna
Redd Barna og Vergeforeningen har aldri vært mer bekymret for de enslige mindreårige asylsøkerne som bor på norske mottak, skriver Dagsavisen.

Nestleder i Vergeforeningen, Ine Johannessen, forteller til Dagsavisen at de daglig får bekymringsmeldinger fra verger i hele landet, om de enslige mindreårige asylsøkerne som bor på norske mottak.

– Vergene er i ferd med å knekke sammen. Situasjonen er helt fortvilet. Det virker som om myndighetene synes det er helt greit at barna bare forsvinner, sier hun.

Midlertidig oppholdstillatelse
I 2015 fikk kun 15 midlertidig oppholdstillatelse, i 2016 fikk hele 316 enslige mindreårige midlertidig oppholdstillatelse. Det vil si at de blir sendt ut igjen når de fyller atten. Afghanske gutter utgjør den største andelen som får midlertidig oppholdstillatelse eller avslag på sine søknader.Grunnen er at UDI gjorde en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i fjor. Ingen provinser sees lenger på som så usikre at afghanere ikke kan sendes tilbake.

I fjor forsvant 182 ungdommer fra norske mottak. Mange forsvant etter storaksjon mot afghanere på norske mottak. Vergeforeningen har kontakt med mange av dem. Johannessen forteller at mange av dem bor på gata i andre Europeiske storbyer.

Orker ikke leve
– Fra våre frivillige får vi høre om enslige mindreårige som sier de ikke orker å leve. Flere forsvinner fra mottakene. Vi mener den økte bruken av midlertidig opphold er en viktig grunn til at dette skjer, sier Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver i Redd Barna, til Dagsavisen.

Hun forteller at Redd Barna aldri har vært så bekymret for enslige mindreårige i Norge, mange som vet at de ikke får bli føler at de ikke har noe å leve for, forteller hun.

Les også: – Vi gjør alt for lite for asylbarna 
Les også: 49 barn forsvunnet fra asylmottak