Stadig mer liberal minoritetsungdom

Innvandrerungdommer blir mer sekulære og tar mer til seg norske verdier, viser en ny Fafo-rapport (Foto: Illustrasjon)

– Alt i alt ser vi konturene av en stille assimileringsprosess i den norske innvandrerbefolkningen. Denne prosessen er riktignok både lang og krokete. Etnisk og religiøs tilhørighet verken forsvinner eller mister sin betydning. Men det er mindre avgjørende både for livssjanser, holdninger og verdier for den oppvoksende slekt.

Det sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg som er forfatter av rapporten. Her presenteres resultater fra en omfattende spørreundersøkelse blant ungdom. Rapporten, som publiseres i dag, har fått navnet Assimilering på norsk og tar for seg sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant unge med innvandrerbakgrunn. 

Identitet får mindre å si
I rapporten presenteres de første funnene fra et forskningsprogram som følger et kull ungdommer gjennom utdanningssystemet og ut i voksenlivet. Det viser seg at etnisk og religiøs bakgrunn får gradvis mindre betydning for livssjanser, holdninger og verdier med tiden.

Etterkommere av første- og andregenerasjon opplever ikke bare en bratt klassereise, de blir også mer sekulære og tolerante, de får mer liberale holdninger til likestilling og homofili, og de føler seg gradvis mer norske, skriver FAFO i en pressemelding.

– Et positivt utfall
Nestleder for Senter for Sekulær Integrering (SSI), Shakeel Rehman, mener funnene i Fafo-rapporten er positive.

– Undersøkelsen viser at integreringen lykkes og innvandre setter pris på demokratiet og sekularismen som gir dem like rettigheter, og en fremtid i Norge som de selv kan forme. Men samtidig har vi utfordringer med radikalisering og utenforskap.

 
Foto : Privat

Hvilke tenker du på spesielt?

– Vi ser at det jobbes kontinuerlig med å fremmedgjøre våre ungdommer fra moderne likestillngsverdier og majoriteten, både i enkelte moskemiljøer og på nettet. Ved å vokse opp i et liberalt samfunn klarer de unge likevel å sette pris på friheten som det moderne Norge gir dem.

Er optimist
Selv velger Rehman å ta rapportens konklusjoner for god fisk og tro at de yngste innvandrergenerasjoner vil ta til seg gode norske verdier i mangfoldets navn.

– Jeg er optimist, men som jeg har sagt mange ganger, må vi jobbe kontinuerlig mot fremmedfrykt og ekstremisme i alle miljøer. I den forbindelse er det viktig med kritikk av generalisering av innvandre på den ene siden, og misbruk av religion på den andre siden.