Tre av 37 søknader om friskoler er muslimske

Har barnehage, fikk godkjent søknad til grunnskole: flere i miljøet rundt stiftelsen Urtehagen på Grønland gikk inn i nettverket "Mødre for en muslimsk grunnskole". Fra før driver man både barnehage og videregående skole.
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
34 grunnskoler og tre videregående skoler ønsker å starte friskole fra høsten 2018. En av disse er Urtehagen, som vil starte internasjonal skole og Montessori-skole.
0Shares

For tredje gang kan potensielle friskoler søke på grunnlag av særskilt profil. Friskoleloven som kom i 2015 har åpnet for at friskoler kan få godkjenning når de ønsker å rette spesiell faglig oppmerksomhet mot et fagområde.

Oversikten fra Utdanningsdirektoratet viser at av alle 37 søknader har tre skolesøknader livssynsprofil basert på islam. Stiftelsen Den muslimske Grunnskole vil starte islamsk grunnskole, mens Urtehagen, som fra før av har en privat videregående skole og flere barnehagerhar søkt om å få starte en internasjonal skole, og en skole basert på Montessori-pedagogikk.

Flere får tilslag
18 friskoler har fått godkjenning til å starte opp høsten 2017 av de 34 som søkte i fjor. Godt over halvparten av skolene er idrettskoler. I tillegg har tre av skolene som fikk avslag våren 2016, fått omgjort avslagene sine.

Sammenlignet med i fjor er det omtrent like mange friskoler som har fått godkjenning. 

– I år ønsker hver tredje søker å starte opp friskoler med særskilt profil, som blant annet realfag, idrett og friluftsliv, sier avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding