Flere kan få godkjent fag- og yrkesopplæringer

Frisør tilbyr halv pris til innvandrere
Foto: Scanstockphoto
Flere får nå mulighet til å få utdanningen sin fra utlandet godkjent. I første omgang omfatter godkjenningsordningen to land og fem fagretninger. 

NOKUT lanserte i november 2016 en ordning som kan gjøre utenlandsk fag- og yrkesopplæringer godkjent i Norge. I første omgang gjelder den søkere fra Tyskland og Polen med fag- og svennebrev som betongfagarbeider, frisør, kjøttskjærer, rørlegger og tømrer. Søkere må ha lovlig opphold i Norge, eller yrkesmessig tilknytning til Norge for å kunne søke om godkjenning. Godkjenningsordningen vil bli utvidet i løpet av 2017, skriver NOKUT på sine nettsider.

Ett års praktisk opplæring
Med hjelp av sakkyndige vurderer NOKUT om opplæringen kan godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring. Det er det yrkesfaglige innholdet som er avgjørende elementet i godkjenningen. Dette betyr at opplæringen må ha varighet på minst tre år, og inneholde minimum ett års dokumentert praktisk opplæring.

Flest med bygg og anleggsfag
Til nå har det kommet inn ca 200 søknader, opplyser NOKUT i en epost.

– Omtrent 95 prosent av søkerne har polske kvalifikasjoner, og bygg og anleggsfagene er, ikke uventet i overvekt, sier seksjonssjef Joachim Gümüs Kallevig i NOKUTs fagutdanningsseksjon.

Saken er oppdatert kl 09:09, den 10.2.2017.