Får det norske statsborgerskapet tilbake

Kan bli vanskeligere for enkelte å få norsk pass i årene som kommer, hvis regjeringens forslag om endring av statsborgerloven vedtas.
Foto: Scanstockphoto
Utlendingsnemnda (Une) gjorde helomvending og ga Mubarak Ahmed Taleb statsborgerskapet tilbake.
0Shares

Klassekampen skrev forrige uke at Mubarak Ahmed Taleb (25) ville gå til sak mot staten for å få statsborgerskapet sitt tilbake. Noen dager senere ble omgjøringsvedtaket fattet, det ble gjort av nemndleder alene, noe som gjøres når det ikke er vesentlig tvil i saken, skriver Klassekampen.

Foreldre og bror returnerte
Han og søsteren Samiya har vært alene i Norge det siste halvannet året. Foreldrene ble tvangsreturnert til Djibouti sommeren 2015. Storebroren ble utvist noen måneder tidligere. Årsaken til utvisningen og tvangsreturen var at foreldrene og storebroren Kahlid (41) løy om hvilket land de kom fra da de i 2003 søkte asyl i Norge.

Ikke bevisst gale opplysninger
Mubarak og Samiya var ti og tolv da de kom til Norge, og kom ikke med bevisst gale opplysninger da de søkte om asyl sammen med sine foreldre. Det er dette Utlendingsnemnda (Une) har tatt hensyn til når de har omgjort saken til Mubarak Ahmed Taleb.

I omgjøringsvedtaket viser de til en høyesterettsdom fra september 2016 hvor det heter at statsborgerskap kun kan trekkes tilbake dersom søkeren mot bedrevitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning. Mubaraks adovkat Jostein Løken forventer at vedtaket til Samiya også vil endres, skriver Klassekampen.

Lovstridig
Avokat Arild Humlen mener praksisen med å tilbakekalle statsborgerskap har vært i strid med loven. Høyesterett har lagt til grunn at det er forskjell på statsborgerskap og varig oppholdstillatelse. Statsborgerskap er det kun den som selv har gitt uriktige opplysninger som kan fratas, skriver Klassekampen.

– I mange tilfeller er det far som har gitt opplysningene. Så lenge du selv ikke har gjort det, kan ikke statsborgerskapet tilbakekalles, fortalte Humlen til Klassekampen.